Deze opdracht is uitgevoerd voor onze partner HRG.
Dit is een notitieboekje dat bestaat uit 3 delen. Aan 1 kant staan de “sterke punten” beschreven, waaronder snelheid, service, kwaliteit, prijs, persoonlijk karakter, kennis en ervaring.
Aan de andere kant, wanneer het boekje verticaal wordt omgedraaid, zijn de positieve zwaktes geschreven, zoals de zwakte voor creativiteit, duurzaamheid, de stad en goede doelen. Deze steunt HRG waar mogelijk en draagt graag zijn steentje bij. Hiertussen zijn een heleboel pagina’s voor eigen notities.

De voor en achterkant is van dik zwart karton met preeg. Gebonden in zwart wire-o. Binnenwerk is fullcolour bedrukt.

De opdracht was om een soort scrap book met veel losse fragmenten en doodle illustraties te creëren die ongedwongen de sterke punten en positieve zwaktes moest omschrijven. Ook zijn er accountmanagers met hun profiel geïntroduceerd met een persoonlijke quote. Onderdeel van de contact gegevens is via een QR-code die bij het scannen de contact toevoegt in de telefoon.

Alle sterke punten en positieve zwaktes zijn in een simpele leaflet samengesteld die een hele bijzondere vouwwijze heeft.
English translation
This assignment was carried out for our partner HRG. 
This is a notebook that consists of 3 parts. On one side the "strengths" are described, including speed, service, quality, price, personal character, knowledge and experience. 
On the other hand, when the book is turned vertically, the positive weaknesses are written, such as the weakness for creativity, sustainability, the city and charities. HRG supports this wherever possible and is happy to contribute. In between there are a lot of pages for your own notes. 

The front and back are made of thick black cardboard with embossing. Tied in black wire-o. The inside is printed in full color. 

The assignment was to create a kind of scrap book with lots of loose fragments and doodle illustrations that had to describe the strengths and positive weaknesses. Account managers with their profiles have also been introduced with a personal quote. Part of the contact data is via a QR code that adds the contact to the phone when scanning. 

All strengths and positive weaknesses are put together in a simple leaflet that has a very special folding method.
Back to Top