Disclaimer Website

Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van de Buro Millennial (hierna: Buro Millennial) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5517325 en is gevestigd aan Magdalena Moonstraat 72 (2313ZG) te Leiden.
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Buro Millennial behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Buro Millennial aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Buro Millennial voor zover deze niet aan derden toebehoren.
Back to Top